'Købt' journalistik i stedet for reklamer

Brugen af advertorials er ikke ny. Markedsføringsbranchen opfandt begrebet advertorials tilbage i starten af 1900-tallet i USA. Advertorial er slet og ret købt 'journalistisk' omtale. Eksempelvis en artikel, et tv-spot eller anden PR-aktivitet. Målet er i sig selv ikke at befordre en direkte salgsfremmende handling hos læseren. Derimod handler det om positionering, hvor læseren får en positiv oplevelse af afsenderen. Advertorial bruges bredt både af brands, virksomheder og det offentlige.

Der er tale om købt kommerciel kommunikation. Det ligner det redaktionelle indhold i mediet, det er indrykket i og findes i mediegrupper som aviser, ugeblade, magasiner, TV og online. En advertorial fremstår som en blanding af redaktionelt indhold og reklame. I Danmark skal det fremgå eksplicit, at det er en “annonce” eller “i samarbejde med” i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen, så forbrugeren ikke føres bag lyset.

Tidligere har advertorials primært været at finde i aviser og magasiner men også på TV i form af diverse tv-shops. De seneste år er online medier blevet et mere og mere almindeligt valg. Vi opdeler typisk advertorials i to grupper. Et godt eksempel er de mange mad-bloggere, der understøttes finansielt af fødevare-virksomheder og firmaer, der producerer eller sælger køkkenredskaber og lignende.

Fordelen  set fra en annoncørs synspunkt - er, at den goodwill som et medie har opbygget, smitter af på læserens oplevelse af den indrykkede advertorial. Annoncøren betaler naturligvis for plads i mediet, men gør brug af fremgangsmåden fra optjent social medieinteresse. Forbrugeren vil dog i høj grad opfatte det som sidstnævnte, da det er svært med det blotte øje at se om det er betalt eller ej.

Nogle annoncører fravælger helt den traditionelle reklame og benytter sig udelukkende af advertorials. Selv om det kræver et redaktionelt samarbejde med en redaktion, hvor man naturligvis ikke har 100 pct. kontrol over budskaberne, er det tillokkende af flere årsager:

For det første fordi, annoncører jo har købt tekst og billeder - og dermed også retten til at anvende dem på egne medieplatforme som hjemmesider og sociale medier.

For det andet viser mange studier - både akademiske og erfaringer fra diverse mediebureauer - at forbrugerne og læserne tillægger en advertorial større troværdighed end traditionelle reklamer. Ikke mindst kan det aflæses på kundernes vilje til at anbefale et produkt eller ændre adfærd.

Kontakt Clikkelsen Kommunikation for yderligere information.