Nyt fagbladsdesign skulle tjekkes

Boligselskabernes Landsforening har arbejdet hårdt på at redesigne og relancere fagbladet Boligen. Redaktionen har selv udviklet de nye designelementer og skabt et nyt layout, der har til hensigt at flytte bladet fra et nyhedsorienteret månedsmagasin til et mere dybdegående og grundigt researchet blad med et indhold, der klæder aktive i den almene boligbevægelse på til hverdagen i boligforeninger rundt om i landet. Nyhedsartiklerne skulle fremover primært have sit liv på bladets hjemmeside.

Netop fordi bladdesignet var lavet inhouse, var det vigtigt for redaktionen at få svar på om man var på vej i den rigtige retning. Og et af redskaberne bestod i en kvalitativ undersøgelse af det nye blad.

I samarbejde med Clikkelsen Kommunikation blev der udarbejdet en spørgeramme, der grundlæggende rummede de spørgsmål, som redaktionen ønskede svar på. Ikke mindst blev der brugt tid og kræfter på, at sammensætte et panel af fagprofessionelle, som råt for usødet kunne hjælpe redaktionen med at forbedre deres nye design yderligere. Eksempelvis ved at stramme op på de design-elementer, der ikke rigtigt virkede - og blive mere skarp på de elementer, der fungerer godt.

Panelet bestod af fagbladsredaktører, journalister, layoutere - og en politisk kommentator (tidligere minister, folketingsmedlem og chefredaktør). Der blev gennemført individuelle interviews, der mundede ud i en rapport, der pinpointede problem-felter. Men det vigtigste var imidlertid, at rapporten indeholdt klare og konkrete anbefalinger til redaktionens fremtidige arbejde med bladet.

Undersøgelsen blev gennemført i løbet af et par uger, hvorefter rapporten lå parat på redaktionens bord i løbet af nogle få dage.